Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

ATS BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze op ATS BV verhaald worden.

ATS BV heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door ATS BV gecontroleerd of goedgekeurd.
ATS BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

© ATS BV 2009. Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van ATS BV worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd.

 

Op al onze opdrachten en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn Metaalunie-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste versie aldaar.